Paul Brunton: Zápisky PB sv. 1-17 E-knihy (EPUB,MOBI,PDF) | Aukro (2023)

Podrobnosti o autorovi a jeho díle naleznete na www.paulbrunton.cz

Všech 28 kategorií Zápisků Paula bruntona v 17 E-knihách. Koupíte všech 17 E-knih za cenu 14ks! Odkaz ke stažení zašlu na mail po přijetí vaší platby. Vyberte si z formátů PDF, EPUB a MOBI. Můžete také zakoupit jakoukoli knihu ze Zápisků PB samostatně za cenu 69kč. E-knihy vydalo nakladatelství AURA PB ve formátech EPUB, MOBI a PDF. Ukázky ze zápisků naleznete na paulbrunton.cz

Paul Brunton: Zápisky PB sv. 1-17 E-knihy (EPUB,MOBI,PDF) | Aukro (1)

Zápisky Paula Bruntona

Zápisky Paula Bruntona, posmrtné vydání z let 1984 – 1988. Jsou jedním z těch vzácných individuálních příspěvků, které pro všechny generace vytvářejí standard přístupů k praktickému životu a řešení jeho problémů z hlediska filozofie pravdy. Jejich jasnost, obsáhlost, krása a především jejich moderní smysluplné perspektivy vytvářejí novou úroveň pro knihy, prosazují nezávislý, individuální duchovní rozvoj a sebeodhalení. Zápisky jsou vyvrcholením díla PB. Sám o nich hovořil jako o svém "Resumé".

Svazek 1, Perspektivy

Svazek 2, Hledání

Svazek 3, Cvičení pro hledání, Relaxace a ústraní

Svazek 4.1, Meditace,

Svazek 4.2, Tělo

Svazek 5, Emoce a etika, Intelekt

Svazek 6, Ego, Od zrození ke znovuzrození

Svazek 7, Uzdravování sama sebe, Negativa

Svazek 8, Úvahy o mém životě a mých spisech

Svazek 9, Lidská zkušenost, Uměnívkultuře

Svazek 10, Orient Svazek 11, Senzitivové

Svazek 12, Vnitřní potřeba náboženství, Odevzdaný život

Svazek 13, Relativita, Filozofie a Mysl

Svazek 14, Inspirace a Nadjá

Svazek 15, Pokročilá kontemplace, Mír ve vás

Svazek 16, Osvícená Mysl, Božská Mysl

28 kategorií zápisků

1 HLEDÁNÍ

Volba cesty – Nezávislá stezka – Organizované skupiny – Samostatný rozvoj – Žák / učitel

2 CVIČENÍ PRO HLEDÁNÍ

Dlouhá stezka mravence – Práce na sobě

3 RELAXACE A ŽIVOT V ÚSTRANÍ

Občasné přestávky – Napětí a tlaky – Relaxace těla, dechu a mysli – Střediska pro život v ústraní – Samota – Správné hodnocení přírody – Kontemplace na slunce

4 ZÁKLADNÍ MEDITACE

Místo a podmínky – Toulající se myšlenky – Cvičení koncentrace pozornosti – Meditativní úvahy – Schopnost představivosti – Mantry – Symboly – Prohlášení a sugesce

5 TĚLO

Hygiena a pročišťování – Potrava – Cvičení a pozice – Dýchání – Sex

6 EMOCE A ETIKA

Povzneste charakter – Převychovejte city – Ukázněte emoce – Očistěte vášně – Duchovní vytříbenost – Vystříhejte se fanatismu

7 INTELEKT

Funkce – Služba – Vývoj – Sémantický výcvik – Věda – Metafyzika – Abstraktní úvahy

8 EGO

Co jsem já? – Myšlenka-já – Psýcha

9 OD ZROZENÍ K ZNOVUZROZENÍ

Zkušenost umírání – Po smrti – Znovuzrození – Minulé sklony – Předurčení – Svoboda – Astrologie

10 UZDRAVOVÁNÍ SEBE SAMA

Karma, její spojení se zdravím – Životní síla ve zdraví a nemoci – Mentální poruchy – Psychologie a psychoanalýzy

11 NEGATIVA

Povaha – Kořeny v egu – Přítomnost ve světě – V myšlenkách, citech a prudkých vášních – jejich viditelné a neviditelné zlo

12 ÚVAHY

13 LIDSKÁ ZKUŠENOST

Situace – Události – Poučení – Světová krize – Úvahy o stáří – Úvahy o mládí

14 UMĚNÍ V KULTUŘE

Zhodnocení – Tvůrčí schopnost – Génius – Umělecký zážitek a mysticismus – Úvahy o různých druzích umění

15 ORIENT

Setkání s Východem – Orientální národy, místa, praktiky – Výroky filozofů – Školy filozofie

16 SENSITIVOVÉ

Psychické a aurické zkušenosti – Intuice – Sekty a kulty

17 POTŘEBA NÁBOŽENSTVÍ

Jeho původ – Jeho uznání – Jeho projevy – Tradiční a méně známá náboženství – Spojení s filozofií

18 UCTÍVÁNÍ V ŽIVOTĚ

Modlitba – Oddanost – Uctívání – Pokora – Odevzdanost – Milost: skutečná a domnělá

19 VLÁDA RELATIVITY

Vědění je relativní – Sen, spánek a bdělý stav – Čas jako minulost, přítomnost a budoucnost – Prostor – Dvojité stanovisko – Prázdnota jako metafyzický fakt

20 CO JE FILOZOFIE?

Definice – Dokonalost – Rovnováha – Splnění v člověku

21 MENTALISMUS

Mysl a pět smyslů – Svět jako mentální zkušenost – Mentalismus je klíčem k duchovnímu světu

22 INSPIRACE A NADJÁ

Intuice jako začátek – Inspirace jako završení – Její přítomnost – Záblesky

23 POKROČILÁ KONTEMPLACE

Dlouhá stezka mravence – Přímá stezka ptáka – Praktická cvičení – Kontemplativní ticho – „Proč se Budha usmíval“ – Cvičení Nebeské cesty – Cvičení Hadí stezky – Prázdnota jako kontemplativní zkušenost

24 MÍR S VÁMI

Budte klidní – Cvičte odpoutanost – Hledejte hlubší Klid

25 SVĚTOVÁ MYSL V INDIVIDUÁLNÍ MYSLI

Jejich setkávání a vzájemné prolínání – Osvícení, které zůstává – Světci a mudrci

26 SVĚTOVÁ IDEA

Boží řád vesmíru – Změna jako univerzální aktivita – Polarity, vzájemně se doplňující protiklady a duality vesmíru – Pravá idea člověka

27 SVĚTOVÁ MYSL

Bůh jako Nejvyšší Individualita – Bůh jako Mysl v činnosti – Jako Sluneční Logos

28 TO JEDINÉ

Mysl-sama-v-sobě – Jedinečná Mysl – Jako Absolutno

Podrobnosti o autorovi a jeho díle naleznete na www.paulbrunton.cz Všech 28 kategorií Zápisků Paula bruntona v 17 E-knihách. Koupíte všech 17 E-knih za cenu 14ks! Odkaz ke stažení zašlu na mail po přijetí vaší platby. Vyberte si z formátů PDF, EPUB a MOBI. Můžete také zakoupit jakoukoli knihu ze Zápisků PB samostatně za cenu 69kč. E-knihy vydalo nakladatelství AURA PB ve formátech EPUB, MOBI a PDF. Ukázky ze zápisků naleznete na paulbrunton.cz Zápisky Paula Bruntona Zápisky Paula Bruntona, posmrtné vydání z let 1984 – 1988. Jsou jedním z těch vzácných individuálních příspěvků, které pro všechny generace vytvářejí standard přístupů k praktickému životu a řešení jeho problémů z hlediska filozofie pravdy. Jejich jasnost, obsáhlost, krása a především jejich moderní smysluplné perspektivy vytvářejí novou úroveň pro knihy, prosazují nezávislý, individuální duchovní rozvoj a sebeodhalení. Zápisky jsou vyvrcholením díla PB. Sám o nich hovořil jako o svém "Resumé". Svazek 1, Perspektivy Svazek 2, Hledání Svazek 3, Cvičení pro hledání, Relaxace a ústraní Svazek 4.1, Meditace, Svazek 4.2, Tělo Svazek 5, Emoce a etika, Intelekt Svazek 6, Ego, Od zrození ke znovuzrození Svazek 7, Uzdravování sama sebe, Negativa Svazek 8, Úvahy o mém životě a mých spisech Svazek 9, Lidská zkušenost, Uměnívkultuře Svazek 10, Orient Svazek 11, Senzitivové Svazek 12, Vnitřní potřeba náboženství, Odevzdaný život Svazek 13, Relativita, Filozofie a Mysl Svazek 14, Inspirace a Nadjá Svazek 15, Pokročilá kontemplace, Mír ve vás Svazek 16, Osvícená Mysl, Božská Mysl 28 kategorií zápisků 1 HLEDÁNÍ Volba cesty – Nezávislá stezka – Organizované skupiny – Samostatný rozvoj – Žák / učitel 2 CVIČENÍ PRO HLEDÁNÍ Dlouhá stezka mravence – Práce na sobě 3 RELAXACE A ŽIVOT V ÚSTRANÍ Občasné přestávky – Napětí a tlaky – Relaxace těla, dechu a mysli – Střediska pro život v ústraní – Samota – Správné hodnocení přírody – Kontemplace na slunce 4 ZÁKLADNÍ MEDITACE Místo a podmínky – Toulající se myšlenky – Cvičení koncentrace pozornosti – Meditativní úvahy – Schopnost představivosti – Mantry – Symboly – Prohlášení a sugesce 5 TĚLO Hygiena a pročišťování – Potrava – Cvičení a pozice – Dýchání – Sex 6 EMOCE A ETIKA Povzneste charakter – Převychovejte city – Ukázněte emoce – Očistěte vášně – Duchovní vytříbenost – Vystříhejte se fanatismu 7 INTELEKT Funkce – Služba – Vývoj – Sémantický výcvik – Věda – Metafyzika – Abstraktní úvahy 8 EGO Co jsem já? – Myšlenka-já – Psýcha 9 OD ZROZENÍ K ZNOVUZROZENÍ Zkušenost umírání – Po smrti – Znovuzrození – Minulé sklony – Předurčení – Svoboda – Astrologie 10 UZDRAVOVÁNÍ SEBE SAMA Karma, její spojení se zdravím – Životní síla ve zdraví a nemoci – Mentální poruchy – Psychologie a psychoanalýzy 11 NEGATIVA Povaha – Kořeny v egu – Přítomnost ve světě – V myšlenkách, citech a prudkých vášních – jejich viditelné a neviditelné zlo 12 ÚVAHY 13 LIDSKÁ ZKUŠENOST Situace – Události – Poučení – Světová krize – Úvahy o stáří – Úvahy o mládí 14 UMĚNÍ V KULTUŘE Zhodnocení – Tvůrčí schopnost – Génius – Umělecký zážitek a mysticismus – Úvahy o různých druzích umění 15 ORIENT Setkání s Východem – Orientální národy, místa, praktiky – Výroky filozofů – Školy filozofie 16 SENSITIVOVÉ Psychické a aurické zkušenosti – Intuice – Sekty a kulty 17 POTŘEBA NÁBOŽENSTVÍ Jeho původ – Jeho uznání – Jeho projevy – Tradiční a méně známá náboženství – Spojení s filozofií 18 UCTÍVÁNÍ V ŽIVOTĚ Modlitba – Oddanost – Uctívání – Pokora – Odevzdanost – Milost: skutečná a domnělá 19 VLÁDA RELATIVITY Vědění je relativní – Sen, spánek a bdělý stav – Čas jako minulost, přítomnost a budoucnost – Prostor – Dvojité stanovisko – Prázdnota jako metafyzický fakt 20 CO JE FILOZOFIE? Definice – Dokonalost – Rovnováha – Splnění v člověku 21 MENTALISMUS Mysl a pět smyslů – Svět jako mentální zkušenost – Mentalismus je klíčem k duchovnímu světu 22 INSPIRACE A NADJÁ Intuice jako začátek – Inspirace jako završení – Její přítomnost – Záblesky 23 POKROČILÁ KONTEMPLACE Dlouhá stezka mravence – Přímá stezka ptáka – Praktická cvičení – Kontemplativní ticho – „Proč se Budha usmíval“ – Cvičení Nebeské cesty – Cvičení Hadí stezky – Prázdnota jako kontemplativní zkušenost 24 MÍR S VÁMI Budte klidní – Cvičte odpoutanost – Hledejte hlubší Klid 25 SVĚTOVÁ MYSL V INDIVIDUÁLNÍ MYSLI Jejich setkávání a vzájemné prolínání – Osvícení, které zůstává – Světci a mudrci 26 SVĚTOVÁ IDEA Boží řád vesmíru – Změna jako univerzální aktivita – Polarity, vzájemně se doplňující protiklady a duality vesmíru – Pravá idea člověka 27 SVĚTOVÁ MYSL Bůh jako Nejvyšší Individualita – Bůh jako Mysl v činnosti – Jako Sluneční Logos 28 TO JEDINÉ Mysl-sama-v-sobě – Jedinečná Mysl – Jako Absolutno

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 01/19/2023

Views: 5660

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.